Fysikaaliset hoidot ja kuntoutus Alavudella – huolehdi kunnostasi!

Ota yhteyttä ja varaa aika

Palveluihini kuuluvat fysikaaliset hoidot ja monipuoliset kuntoutusmenetelmät.

Yksilöllinen fysioterapia lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisen toimintakykyä ja liikkumista. Lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä yksilöllisessä fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.


Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota arvioidaan jatkuvasti kuntoutuksen aikana. Kuntoutusmenetelminä ovat lämpö- ja kylmä- sekä sähköhoidot, manuaalinen terapia, terapeuttinen harjoittelu, yksilöllinen ohjaus ja neuvonta sekä ohjaus omatoimiseen kuntoutukseen.


Leikkaus heikentää hetkellisesti ihmisen toimintakykyä. Kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa kuntoutujan työ- ja toimintakyky mahdollisimman nopeasti.

Hieronta

Hierontaan voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä. Hierontatekniikkana käytän poikittaista mobilisoivaa käsittelyä, jolla tehostetaan nivelten ja kudosten toimintaa. Käytän myös kalvokäsittelyä.

Ikääntyneiden kuntoutus

Ikääntyneiden kuntoutuksessa pyrin omatoimisuuden ja hyvinvoinnin tasapainoon. Kuntoutuksen tavoitteena ovat mielekäs ikääntyminen ja mahdollisuus asua kotona. Kuntoutettavia asioita ovat liikkumis- ja tasapainovaikeudet, yleiskunto, huimaus, mielen virkeys ja sosiaalinen kanssakäynti. Säännöllisen liikkumis- ja toimintakykyharjoittelun on todettu vaikuttavan näihin kaikkiin positiivisesti. Liikkuminen edistää myös muistin toimintaa.

Allasterapia, allasliikunta ja uinninopetus

Allasterapiaa toteutan Kunto-Lutrassa.


Allasliikunnassa opetellaan vesijuoksua, vesivoimistelua ja rentoutumista vedessä. Vedessä liikkuminen on erinomainen tapa vahvistaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä, kehittää lihasvoimaa ja ylläpitää nivelten liikelaajuuksia. Vedessä opitaan oman kehon liikkeitä ja koordinaatio sekä tasapaino paranevat. Allasliikunta soveltuu lähes kaikille.


Uinninopetuksessa käytän erityisuinnissa Halliwick-menetelmää ja soveltavaa uinninopetusta. Tavoitteena on löytää jokaiselle yksilöllinen uintitekniikka, jossa edetään jokaisen kuntoutujan tavoitteiden mukaan.

Apuvälineet

Avustan asiakkaitani apuvälineiden hankinnassa.

Kotikäynnit

Teen kotikäyntejä tarvittaessa.

Erityisosaaminen

  • uinninopettaja, erityisuinninohjaaja

  • kineettisen kontrollin harjoitusmenetelmät

  • funktionaalinen kehotietoisuus ja kehomielen integrointi

  • Asahi-tekniikka

  • alaraajakoulutus

  • McKenzie-menetelmä

  • kinesioteippaus

  • fasciakäsittelyt

  • hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

  • toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen ICF-luokituksen eri aihealueilla