Fysikaaliset hoidot ja kuntoutus Alavudella

Palveluihini kuuluvat fysikaaliset hoidot ja monipuoliset kuntoutusmenetelmät. Lue lisää.

Yksilöllinen fysioterapia lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisen toimintakykyä ja liikkumista. Lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä yksilöllisessä fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, mitä jatkuvasti arvioidaan kuntoutuksen aikana. Kuntoutusmenetelminä ovat lämpö- ja kylmä- sekä sähköhoidot, manuaalinen terapia, terapeuttinen harjoittelu, yksilöllinen ohjaus ja neuvonta sekä ohjaus omatoimiseen kuntoutukseen.

Leikkaus heikentää hetkellisesti ihmisen toimintakykyä. Kuntoutuksella on tavoitteena palauttaa mahdollisimman nopeasti kuntoutujan työ- ja toimintakyky.

Hieronta

Hierontaan voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä. Hierontatekniikkana käytän poikittaista mobilisoivaa käsittelyä, millä tehostetaan nivelten ja kudosten toimintaa. Käytän myös kalvokäsittelyä.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on KELAn järjestämää ja kustantamaa kuntoutusta. Kuntoutuksessa arvioidaan ja kuntoutetaan kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä sekä psyykkisiä että sosiaalisia edellytyksiä selviytyä mahdollisimman itsenäisesti päivittäisistä askareista. Toteutan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta fysio- ja allasterapiana. Voit lukea lisätietoa KELAn kuntoutuspalvelusta täältä.

Ikääntyneiden kuntoutus

Ikääntyneiden kuntoutuksessa pyrin omatoimisuuden ja hyvinvoinnin tasapainoon. Kuntoutuksen tavoitteena on mielekäs ikääntyminen ja mahdollisuus asua kotona. Kuntoutettavia asioita ovat liikkumis- ja tasapainovaikeudet, yleiskunto, huimaus, mielen virkeys ja sosiaalinen kanssakäynti. Näihin kaikkiin säännöllinen liikkumis- ja toimintakykyharjoittelu on todettu vaikuttavan positiivisesti. Liikkuminen edistää myös muistitoimintojen ylläpysymistä.

Allasterapia, -liikunta, uinninopetus

Allasterapiaa toteutan Kunto-Lutrassa, www.alavus.fi.

Allasliikunnassa opetellaan vesijuoksua, vesivoimstelua ja rentoutumista vedessä. Vedessä liikkuminen on erinomainen tapa vahvistaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä, kehittää lihasvoimaa ja ylläpitää nivelten liikelaajuuksia. Vedessä opitaan oman kehon liikkeitä sekä koordinaatio ja tasapaino paranevat. Allasliikunta soveltuu lähes kaikille.

Uinninopetuksessa käytän erityisuinnissa Hallwick-menetelmää ja soveltavaa uinninopetusta. Tavoitteena on jokaiselle yksilöllinen uintitekniikka, missä edetään jokaisen kuntoutujan tavoitteiden mukaan.

Apuvälineet

Avustan apuvälineiden hankintaa.

Kotikäynnit

Kotikäynnit tarvittaessa.

Erityisosaaminen

  • uinninopettaja, erityisuinninohjaaja
  • kineettisen kontrollinharjoitusmenetelmät
  • funktionaalinen kehotietoisuus ja kehomielen integrointi
  • asahi-tekniikka
  • alaraajakoulutusta
  • McKenzie -menetelmä
  • kinesioteippaus
  • fasciakäsittelyt
  • hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito
  • toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen ICF-luokituksen eri aihealueilla

Takaisin ylös

Alavuden Fysikaalinen Hoitolaitos
Kuulantie 5 G
63300
ALAVUS
afhl@netikka.fi
www.afhl.fi

Fysioterapia parantaa toimintakykyä

Fysioterapian tavoitteena on parantaa ihmisen toimintakykyä ja liikkumista. Tarve fysioterapiaan voi tulla monenlaisista lähteistä, perus-toimistotyöläisen hartiakivuista aina iän tuomiin vaivoihin tai vakavan vamman aiheuttamaan kuntoutukseen. Tarjoan monipuolisia fysikaalisia hoitoja ja kuntoutusta, alta löydät listauksen palveluistani, ja klikkaamalla kutakin palvelua, pääset lukemaan siitä tarkemmin.

Kuvagalleria